Elektrické náradie

Elektrické skrutkovače

Elektrické skrutkovače sú vhodné pre montáže v ľahkom priemysle prevažne v elektrotechnickom. Používajú sa pre malé momenty v rozmedzí od 0,1 do 6,4 [Nm].

V ponuke máme 2 séria elektrických skrutkovačov: sériu VersaTec a sériu ESD (skrutkovače s antistatickou úpravou). Elektrické skrutkovače ďalej ich rozdeľujeme podľa tvaru na priame, pištoľové a uhlové.

DC riadené skrutkovače

Systémy elektricky riadených uťahovákov sú zariadenia určené pre presné skrutkovanie s možnosťou archivácie údajov o utiahnutie. Tieto systému umožňujú vykonať skrutkový spoj tak, aby presne zodpovedal predpisu utiahnutie a nedochádzalo k pretiahnutie či nedotiahnutie spojov. Systém má grafické znázornenie kriviek uťahovanie. Je možné uťahovať nielen na moment, ale aj na uhol utiahnutie, medza klzu. Ďalšími možnými krokmi utiahnutie môže byť pootočenie vretena pre ľahký nábeh kľúče, spätné otočenie, povolenie na moment atď Systém je vybavený kroky pre presnú montáž samořených a špeciálnych skrutiek. Súčasťou je kompletné štatistické vyhodnocovanie a nastavenie štatistických alebo údržbových alarmů.Elektrické ručné uťahováky aj vstavaná vretena prešli výraznou inováciou, ako zo strany ergonómia tak zo strany funkčných prvkov. Pri ručných uťahovačov je to predovšetkým zníženie hmotnosti a zvýšenie rýchlosti a presnosti náradia, zníženie hladiny hluku a umiestnenia svetelnej signalizácie priamo na náradie. Digitálny menič snímaných hodnôt krútiaceho momentu a uhla pootočenia je integrovaný priamo v náradí, čo zvyšuje jeho presnosť a spoľahlivosť. Vďaka minimu spojov v náradia sa zvyšuje spoľahlivosť prenosu dát. Nová je aj konštrukcia vstavaných vretien, tieto sú uspôsobené pre veľmi jednoduchú inštaláciu do montážnych zariadení. Hlavnou zmenou je dvojitý kábel vedený pre snímač aj motor samostatne. Elektricky riadené uťahováky i montážne vretena zodpovedajú normám ISO5393/CE/EMI/ANSI a sú celosvetovo certifikované podľa APTP / MFU / CNOMO / FIAT.

Produkty
Kontakty

MAVE Plus v.o.s.
Pasteurova 10
Olomouc
Česká Republika

+420 777 888 981
Obľúbené