Riadené skrutkovanie


   Systémy elektricky riadených utahováků jsou zařízením, které umožňuje kontrolovat s možnosťou archivácie údajov o utažení. Tieto systémy umožňujú vykonávat skrutkové spoje, aby bylo možné zjistit, či je možné spojit. Systém má grafické znázornění křivek utahování.
Je pravdepodobné, že na chvíľu, ale na úhel utažení, medz kluzu. Ďalšie možnosti možného zásahu môžu byť pootočení v jednoduchej nápovede, späť, otočenie, povolenie na okamih atd. Systém je určený na zabezpečenie montáže samořených a špecielních šroubů. Zahŕňa úplné štatistické vyhodnocovanie a nastavovanie štatistických či údržbových poplachov.


DC - riadené utahováky
Elektrické ručné utahováky i vestavná vřetena prošly výraznou inovací, ako zo strany ergonómie a zo strany funkčných prvkov. Z ručné utahováky je možné znížiť riziko a znížiť rychlost a přesnost nářadí, snížit riziko a umístění světelné signalizace možné na nářadí. Digitálne snímky snímaných hodnot kroutícího momentu a uhly pootočení je integrovaný v nástrojoch, ktoré dosahujú jeho presnost a spolehlivost.


AKU - řízené utahováky
Nová řada QX -AKU Precisních skrutováků vám umožňujú riadenie, vybavovanie a komunikáciu, ktoré umožňujú vaše montážne linky. Kompaktní, ergonomický design, 8 uživatelsky programovateľných konfigurácií a riadenie utajení s digitálnym snímačom v momente a ukazovateľoch výkonnosti nástrojov do nových výšin. Varianta bezdrôtových komunikačných procesov riadenia I / O, automatická kontrola prepínania v archivácii údajov v reálnom čase až 10 nástrojů na modul riadenia komunikačného procesu (PCM)

Filtr
moment pracovný (Nm)
spôsob spustenia
Základné zobrazenie
Zobrazenie s parametrami
Produkt
Zařazení
spôsob spustenia
moment pracovný
Cena
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774733
Průmyslové
Spouští
1.3 - 5.6
Cena na dotaz
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774758
Průmyslové
Spouští
2 - 8
Cena na dotaz
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774766
Průmyslové
Spouští
2 - 8
Cena na dotaz
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774337
Průmyslové
Spouští + zatlačením
0.3 - 1.6
Cena na dotaz
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774345
Průmyslové
Spouští + zatlačením
0.3 - 1.6
Cena na dotaz
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774360
Průmyslové
Spouští + zatlačením
0.6 - 2.4
Cena na dotaz
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774378
Průmyslové
Spouští + zatlačením
0.6 - 2.4
Cena na dotaz
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774394
Průmyslové
Spouští + zatlačením
1 - 4
Cena na dotaz
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774402
Průmyslové
Spouští + zatlačením
1 - 4
Cena na dotaz
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774428
Průmyslové
Spouští + zatlačením
1.3 - 5.6
Cena na dotaz
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774436
Průmyslové
Spouští + zatlačením
1.3 - 5.6
Cena na dotaz
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774451
Průmyslové
Spouští + zatlačením
2 - 8
Cena na dotaz
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774469
Průmyslové
Spouští + zatlačením
2 - 8
Cena na dotaz
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774485
Průmyslové
Zatlačením
0.3 - 1.6
Cena na dotaz
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774493
Průmyslové
Zatlačením
0.3 - 1.6
Cena na dotaz
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774519
Průmyslové
Zatlačením
0.6 - 2.4
Cena na dotaz
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774527
Průmyslové
Zatlačením
0.6 - 2.4
Cena na dotaz
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774543
Průmyslové
Zatlačením
1 - 4
Cena na dotaz
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774550
Průmyslové
Zatlačením
1 - 4
Cena na dotaz
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774576
Průmyslové
Zatlačením
1.3 - 5.6
Cena na dotaz
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774584
Průmyslové
Zatlačením
1.3 - 5.6
Cena na dotaz
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774600
Průmyslové
Zatlačením
2 - 8
Cena na dotaz
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774618
Průmyslové
Zatlačením
2 - 8
Cena na dotaz
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PRIAME

46774881
Průmyslové
Páčkou
0.3 - 1.6
Cena na dotaz
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PRIAME

46774899
Průmyslové
Páčkou
0.3 - 1.6
Cena na dotaz
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PRIAME

46774832
Průmyslové
Páčkou
0.3 - 1.6
Cena na dotaz
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PRIAME

46774915
Průmyslové
Páčkou
0.6 - 2.4
Cena na dotaz
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PRIAME

46774923
Průmyslové
Páčkou
0.6 - 2.4
Cena na dotaz
Průmyslové
-
-
Cena na dotaz
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PRIAME

46774840
Průmyslové
Páčkou
0.6 - 2.4
Cena na dotaz
Průmyslové
-
-
Cena na dotaz
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PRIAME

46774949
Průmyslové
Páčkou
1 - 4
Cena na dotaz