Príslušenstvo

Jednotky úpravy vzduchu

Vo väčšine prípadov je pre využitie stlačeného vzduchu potrebné tento zdroj energie upraviť. Pre úpravu stlačeného vzduchu je potrebné zdobených jednotiek, ktoré sa osadzujú bezprostredne pred náradia a rozdeľujú sa podľa druhu úpravy na filter, odkalovač, alebo primazávač, prípadne akákoľvek kombinácia týchto komponentov. Tieto jednotky ďalej delíme podľa množstva prietoku stlačeného vzduchu. Ingersoll Rand uvádza na trh novú modernú radu jednotiek ARO.

Balancery

Pružinové balancery slúžia na vyrovnávanie hmotnosti bremena (napr. uťahováku) pomocou nastaviteľnej pružiny v rozmedzí hmotností podľa zaťaženia danej jednotlivými modelmi, tak aby obsluha pociťovala čo možno najnižšiu záťaž na ruky. Inými slovami balancer nám pomáha dvíhať bremeno a uľahčuje prácu s ním.

Torzná ramená

Torzná ramená sú zariadenia (prípravky), do ktorých sa upína skrutkovač-uťahovák. V prevažnej miere sú osadené pružinovým balancerom. Zachytávajú reakčné silu pri skrutkovaní a tým nám uľahčujú prácu pri montáži. Rozdeľujeme ich podľa veľkosti uťahovača a uťahovacieho momentu. Osádzajú sa väčšinou priamo do výrobnej linky, alebo na pracovisko montáže.

Podávače a dávkovače skrutiek

Podávače skrutiek QUICHER sú zariadenia, ktoré pomáhajú automatizovať proces montáže skrutiek. Zariadenie pracuje na princípe přesypávání skrutiek cez dráhu podávača - tým sa skrutky radia za seba a pristanú v ústí podávača, z ktorého sa pomocou zmagnetovaného bitu, alebo vákua naberajú buď ručne, alebo pomocou robota. Tým sa výrazne urýchli pracovný proces montáže. Rozdeľujeme ich podľa veľkosti skrutky a podľa spôsobu odoberania (ručné NS, NJ, alebo robotické NSR, NJR).

Na obdobnom princípe fungujú aj dávkovače skrutiek ORK, s tým rozdielom, že sa skrutky neodoberajú pomocou skrutkovača, ale toto zariadenie automaticky odpočítava nastavenú dávku od 1 do 99. Skrutky padajú do zásobníka. Po odobratí dávky skrutiek sa opäť aktivuje odpočítavanie ďalšie dávky. Tento cyklus sa neustále opakuje až do vyprázdnenia násypky dávkovača. V prípade skoršieho odobratie zariadenie akusticky signalizuje chybu!

Produkty
Kontakty

MAVE Plus v.o.s.
Pasteurova 10
Olomouc
Česká Republika

+420 777 888 981
Obľúbené