Zariadenie na meranie momentu pre externé snímače

Je vyhodnocovacia jednotka bez integrovaného snímača určená pre pripojenie radu patentovaných snímačov odolných impulzom. Umožňuje dynamickú kontrolu krútiaceho momentu a simulovanie operácií vykonaných rôznym montážnym náradím.

Filtr
Základné zobrazenie
Zobrazenie s parametrami
Zariadenie na meranie momentu pre externé snímače

Štyri pracovné režimy: režim merania špičky momentu, režim merania priebehu momentu, režim kliknutí momentového kľúča a režim pre meranie pulzných uťahovačov. Meria: moment, uhol, čas a počty pulzov.…

  • Zařazení
    Průmyslové