Podávače a dávkovače skrutiek

Podávače skrutiek QUICHER sú zariadenia, ktoré pomáhajú automatizovať proces montáže skrutiek. Zariadenie pracuje na princípe přesypávání skrutiek cez dráhu podávača - tým sa skrutky radia za seba a pristanú v ústí podávača, z ktorého sa pomocou zmagnetovaného bitu, alebo vákua naberajú buď ručne, alebo pomocou robota. Tým sa výrazne urýchli pracovný proces montáže. Rozdeľujeme ich podľa veľkosti skrutky a podľa spôsobu odoberania (ručné NS, NJ, alebo robotické NSR, NJR).

Na obdobnom princípe fungujú aj dávkovače skrutiek ORK, s tým rozdielom, že sa skrutky neodoberajú pomocou skrutkovača, ale toto zariadenie automaticky odpočítava nastavenú dávku od 1 do 99. Skrutky padajú do zásobníka. Po odobratí dávky skrutiek sa opäť aktivuje odpočítavanie ďalšie dávky. Tento cyklus sa neustále opakuje až do vyprázdnenia násypky dávkovača. V prípade skoršieho odobratie zariadenie akusticky signalizuje chybu!

Filtr
priemer skrutky (mm)
Základné zobrazenie
Zobrazenie s parametrami
Podávače a dávkovače skrutiek

 • prevedenie
  Pro roboty
 • priemer skrutky
  2.3 mm
 • Zařazení
  Průmyslové
Podávače a dávkovače skrutiek

 • prevedenie
  Pro roboty
 • priemer skrutky
  2.6 mm
 • Zařazení
  Průmyslové
Podávače a dávkovače skrutiek

 • prevedenie
  Pro roboty
 • priemer skrutky
  3 mm
 • Zařazení
  Průmyslové
Podávače a dávkovače skrutiek

 • prevedenie
  Pro roboty
 • priemer skrutky
  3.5 mm
 • Zařazení
  Průmyslové
Podávače a dávkovače skrutiek

 • prevedenie
  Pro roboty
 • priemer skrutky
  4 mm
 • Zařazení
  Průmyslové
Podávače a dávkovače skrutiek

 • prevedenie
  Pro roboty
 • priemer skrutky
  5 mm
 • Zařazení
  Průmyslové
Podávače a dávkovače skrutiek

 • prevedenie
  Pro ruční montáže
 • priemer skrutky
  1 mm
 • Zařazení
  Průmyslové
Podávače a dávkovače skrutiek

 • prevedenie
  Pro ruční montáže
 • priemer skrutky
  1.2 mm
 • Zařazení
  Průmyslové
Podávače a dávkovače skrutiek

 • prevedenie
  Pro ruční montáže
 • priemer skrutky
  1.4 mm
 • Zařazení
  Průmyslové
Podávače a dávkovače skrutiek

 • prevedenie
  Pro ruční montáže
 • priemer skrutky
  1.7 mm
 • Zařazení
  Průmyslové
Podávače a dávkovače skrutiek

 • prevedenie
  Pro ruční montáže
 • priemer skrutky
  2 mm
 • Zařazení
  Průmyslové
Podávače a dávkovače skrutiek

 • prevedenie
  Pro ruční montáže
 • priemer skrutky
  2.3 mm
 • Zařazení
  Průmyslové
Podávače a dávkovače skrutiek

 • prevedenie
  Pro ruční montáže
 • priemer skrutky
  2.6 mm
 • Zařazení
  Průmyslové
Podávače a dávkovače skrutiek

 • prevedenie
  Pro ruční montáže
 • priemer skrutky
  3 mm
 • Zařazení
  Průmyslové
Podávače a dávkovače skrutiek

 • prevedenie
  Pro roboty
 • priemer skrutky
  1 mm
 • Zařazení
  Průmyslové
Podávače a dávkovače skrutiek

 • prevedenie
  Pro roboty
 • priemer skrutky
  1.2 mm
 • Zařazení
  Průmyslové
Podávače a dávkovače skrutiek

 • prevedenie
  Pro roboty
 • priemer skrutky
  1.4 mm
 • Zařazení
  Průmyslové
Podávače a dávkovače skrutiek

 • prevedenie
  Pro roboty
 • priemer skrutky
  1.7 mm
 • Zařazení
  Průmyslové
Podávače a dávkovače skrutiek

 • prevedenie
  Pro roboty
 • priemer skrutky
  2 mm
 • Zařazení
  Průmyslové
Podávače a dávkovače skrutiek

 • prevedenie
  Pro roboty
 • priemer skrutky
  2.3 mm
 • Zařazení
  Průmyslové
Podávače a dávkovače skrutiek

 • prevedenie
  Pro roboty
 • priemer skrutky
  2.6 mm
 • Zařazení
  Průmyslové
Podávače a dávkovače skrutiek

 • prevedenie
  Pro roboty
 • priemer skrutky
  3 mm
 • Zařazení
  Průmyslové
Podávače a dávkovače skrutiek

 • prevedenie
  Dávkovače
 • priemer skrutky
  3 mm
 • Zařazení
  Průmyslové
Podávače a dávkovače skrutiek

 • prevedenie
  Dávkovače
 • priemer skrutky
  3.5 mm
 • Zařazení
  Průmyslové
Podávače a dávkovače skrutiek

 • prevedenie
  Dávkovače
 • priemer skrutky
  4 mm
 • Zařazení
  Průmyslové
Podávače a dávkovače skrutiek

 • prevedenie
  Dávkovače
 • priemer skrutky
  5 mm
 • Zařazení
  Průmyslové
Podávače a dávkovače skrutiek

 • prevedenie
  Dávkovače
 • priemer skrutky
  6 mm
 • Zařazení
  Průmyslové
Podávače a dávkovače skrutiek

 • prevedenie
  Pro ruční montáže
 • priemer skrutky
  2 mm
 • Zařazení
  Průmyslové
Podávače a dávkovače skrutiek

 • prevedenie
  Pro ruční montáže
 • priemer skrutky
  2.3 mm
 • Zařazení
  Průmyslové
Podávače a dávkovače skrutiek

 • prevedenie
  Pro ruční montáže
 • priemer skrutky
  2.6 mm
 • Zařazení
  Průmyslové
Podávače a dávkovače skrutiek

 • prevedenie
  Pro ruční montáže
 • priemer skrutky
  3 mm
 • Zařazení
  Průmyslové
Podávače a dávkovače skrutiek

 • prevedenie
  Pro ruční montáže
 • priemer skrutky
  3.5 mm
 • Zařazení
  Průmyslové