O Ingersoll-rand

História IR
História firmy Ingersoll-Rand začína v roku 1871 kedy pán Simon Ingersoll patentoval parné banské vŕtačku. Táto udalosť viedla k založeniu banskej spoločnosti Ingersoll Rock Drill Company.
V roku 1872 založil Albert Rand spoločnosť Rand & Waring Drill and Compressor Company, ktorú v roku 1879 premenoval na Rand Drill Company. O rok neskôr bol na trh uvedený prvý vzduchový kompresor značky Rand.
Pán Henry Sergeant opustil tento podnik v roku 1885 a založil vlastnú spoločnosť Ingersoll Sergent Drill Company, ktorú v roku 1888 spojil s Ingersoll Rock Drill Company pod novým menom Ingersoll-Sergeant Drill Company. V roku 1902 bol predstavený pojazdný vzduchový kompresor značky Rand.
Súčasné meno Ingersoll-Rand vzniklo v roku 1905 zlúčením spoločností Ingersoll-Sergeant a Rand Drill. Riaditeľstvo sídlilo v New York City. V roku 1921 vznikla súkromná spoločnosť Ingersoll-Rand (India) Private Ltd. Spoločnosť Schlag Lock Company založenú v roku 1920 pánom Walterom Schlag získal Ingersoll-Rand v roku 1974. Prvé ručné vzduchové náradie sa začalo používať v roku 1934. V roku 1963 vznikla spoločnosť Ingersoll-Rand Japan av priebehu šesťdesiatych rokov získala spoločnosť deväť veľkých podnikov, napr Von Duprin v roku 1965 a The Torrington Company v roku 1968.

Riaditeľstvo podniku Ingersoll-Rand sa premiestnilo v roku 1972 z New York City do Woodcliff Lake, New Jersey. V roku 1980 sa spoločnosť Union Carbide pripojila k Ingersoll-Rand a vytvorila Niject Services Company. Divízia spoločnosti Textron, Fafnir Bearing Division sa spojila s pobočkou Torrington, táto bola v r 2003 predaná.

Ingersoll-Rand získal v roku 1995 významnú spoločnosť Clark Equipment Company, pod ktorú patria podniky Bobcat, Club Car a Blaw-Knox product lines. O rok neskôr bol Ingersoll-Rand rozšírený o The Steelcraft door manufacturing av apríli ďalšieho roka došlo k pripojenie významné firmy Newman Tonks, anglickej firmy vyrábajúce dverové kovania. )

Významný bol rok 1997 kedy Ingersoll-Rand získal najväčšieho výrobcu mobilnej chladiacej techniky firmu Thermo King. V júni 2000 došlo k pripojenie ďalšie svetové firmy - najväčšieho výrobcu zariadení pre skladovanie a chladenie potravín - firmy HUSSMANN International, Inc. S pobočkou Thermo King vytvorili divíziu Climate Control sector, ktoré sa podarilo získať značnú časť trhu v oblasti chladenie a klimatizácie.
Produkty

Výrobný rozsah firmy Ingersoll-Rand je rozsiahly. Vyrába vzduchové kompresory, vzduchové náradie, manipulačnú techniku, dverové kovania, malé turbíny, ložiská, golfové vozíky mobilné klimatizačné a chladiace zariadenia, zariadenia na skladovanie a chladenie potravín.

 

 

 
 
Produkty
Kontakty

MAVE Plus v.o.s.
Pasteurova 10
Olomouc
Česká Republika

+420 777 888 981
Obľúbené